EN LT
ASIMDB NUTRAUKIA VEIKLĄ IR INTEGRUOJASI Į DAMTP Print
Written by ASIMDB   

 

Meno streiko informacijos palaikymo ir sklaidos brigada nuo 2010 m. liepos 28 d. – Mirties streiko – stabdo savo veiklą ir perleidžia visus įgaliojimus duomenų šachtininkams/ psichodarbininkams – DAMPT (DAta Miners & Travailleurs Psychique). Tai tėra tik formalus veiksmas, nes ASIMDB ir DAMTP dirba išvien jau nuo 2009 m. Alytaus meno streiko.

 

DAMTP manifestas bus publikuotas netrukus po Mirties streiko.