EN LT
DAMTP

EN 

 

The union of DAta Miners/ Travailleurs Psychique has emerged from the involvement

of IWW workers in the Alytus Art Strike in 2009.

It is currently in formation, non dues paying, experimental forum for the united

action of different workers around the world on the basis of industrial production

that affects the psychic makeup of ourselves and our world as workers - ie through

dimensions of space, time and meaning.

 

 

LT

 

DAMTP (DAta Miners & Travailleurs Psychique) - tai duomenų šachtininkų ir

psichodarbininkų judėjimas, kurį įkūrė Alytaus meno streike dalyvavę IWW nariai

2009 m.

Šiuo metu dar besiformuojanti, nario mokesčio nerenkanti organizacija, kurios vardu

veikia viso pasaulio įvairūs darbininkai, siejantys save su industriniu psichinės savo ir visų

mūsų aplinkos formavimu - t. y. pajungiantys erdvę, laiką ir prasmę.

 

 

More info/Daugiau informacijos:

http://www.unionbook.org/pg/groups/20142/damtp/

http://strike2012.org/KONTRGUGGENHEIMAS: KVIEČIAME ANTRAI PSICHOELEKTRONINEI ATAKAI GEGUŽĖS 2 DIENĄ!
Written by DAMTP   
Thursday, 21 April 2011 17:19

 

Vietoj to, kad stabdytų cinišką darbininkų emigrantų išnaudojimą Sadijato saloje statant naują Guggenheimo muziejaus Abu Dabio filialą, minėto muziejaus ir fondo administracija tęsia savo juodąją misiją toliau psichiškai kolonizuoti milijonų žmonių smegenis visame pasaulyje.

 

Guggenheimo administracija pradėjo parodomąją kampaniją dėl kino menininko Ai Wei Wei išlaisvinimo. Pastarasis pateko į vietos valdžios struktūrų nemalonę dėl eilinių konceptualių manipuliacijų, kurios neturi jokios socialinės prasmės, bet yra komerciškai-ideologiškai pagrindinis cirkuliacinis formatas meno pasaulio burbule, kurio magnatai ilgainiui manipuliuodami galios svertais sukaupia pelną. Kodėl šie „demokratijos“ sargai neparemia tūkstančių kinų darbininkų, lenkiančių nugaras Foxconn korporacijoje? Kodėl šiandieninės meno industrijos funkcionieriai ir menininkais besivadinantys jų sekėjai besėdėdami prie savo kompiuterių (Apple yra Foxconn klientas) pamiršta, kad šių gamybai yra aukojamos šimtų darbininkų gyvybės – pradžiai galime paminėti:

Rao Leqin
Lu Xin
Liu Bing
Sun Danyong
Ma Xiangqian
Tian Yu
Liu Zhijun

Read more...
 
ATTACK GUGGENHEIM!
Written by DAMTP   
Saturday, 26 March 2011 19:20

We at DAMTP are supporting the boycott of Guggenheim reasoned on arguments of “group of leading artists, curators, writers, and others” and therefore demand for immediate quit with inhuman exploitation of workers on Saadiyat Island, the location of the new museum – the Abu Dhabi branch of Guggenheim museum. However we have no need for leading artists, curators or any others. We have no need to be lead by anyone except the workers themselves who are being exploited and are not yet organized enough to resist their own exploitation. Both the “leading artists” and the Guggenheim have pointedly ignored the mention of the union busting activities of the companies including the Louvre and the Guggenheim who are involved in the so-called Jazeera al-Saadiyat (Island of Hapiness).

 

The ruling Capitalist class has begun a new front in its colonization of Africa and a feature of this is the racist dividing of Africa into Arab and African nations. For us the artists lobbying the Guggenheim are - consciously or not - just another part of this colonization in its psychic form. The capitalist Guggenheim royal family was instrumental in the suppression and realization of Nazism in 1937 when they established the Foundation in 1937 to coincide with the famous “Degenerated Art” campaign by Nazis. This plan came to fruition with the establishment of Israel. The Guggenheim family have historically profited from war through their copper and metal mining empire – and now their insidious data mining and psychic production empire (as evidenced in their stated aims of “critical shifts in social practice” in their response to the artists boycott which effectively states that Human Rights Watch are lying) which we as workers must destroy by any means necessary. Workers who are being massacred by the Libyan rebels with the aid of NATO are no less the victim of these ruthless capitalists than those being directly exploited to build the Guggenheim museum in Abu Dhabi. Art can be situated as one pole in a trialectics between Labour and War.

Read more...
 
ŠALIN GUGGENHEIMUS!
Written by DAMTP   
Saturday, 26 March 2011 19:10

Mes, duomenkasiai ir psichodarbininkai, palaikome Guggenheimo fondo ir muziejų tinklo boikotą, inicijuotą „grupės žymių menininkų, kuratorių, rašytojų ir kitų kultūros veikėjų“ bei reikalaujame besąlygiškai ir tuojau pat nutraukti darbininkų, statančių Gugenheimo muziejaus Abu Dabio filialą Sadijato saloje, išnaudojimą. Be to, žymūs menininkai mums nėra joks pavyzdys (ir juolab ne avangardas, kaip jie gal norėtų save matyti) ir jais sekti neketiname. Vieninteliai, į kuriuos ketiname lygiuotis ir kurių nurodymams paklustume, – tai tie patys išnaudojamieji darbininkai, kurie nėra pakankamai organizuoti, kad pasipriešintų savo pačių išnaudojimui. Tiek „žymūs“ menininkai, tiek Gugenheimo administracija pabrėžtinai atsainiai reagavo į profsąjungų kampanijas Luvre ir tame pačiame Gugenheimo muziejuje – organizacijose, kurios dalyvauja vadinamosios „Laimės salos“ (Jazeera al-Saadiyat) statybose.

 

Valdančioji kapitalistų klasė pradėjo naują Afrikos kolonizavimo frontą – tai rasistinis Afrikos suskirstymas į arabus ir afrikiečius. Sąmoningai ar nesąmoningai Gugenheimo kuluaruose šmirinėjantys menininkai mums tėra šio kolonializmo kolaborantai – dvasiniai kolaborantai. Kilmingasis kapitalistų Gugenheimų klanas buvo vienas iš nacizmo represijų įrankių, kuomet 1937 m., atsiliepdamas į garsiąją nacių „Degeneravusio meno“ kampaniją, jis įsteigė savo fondą. Gugenheimų giminė turtus susikrovė iš karo pramonės savo vario ir geležies kalnakasybos imperijoje, o šiandien ji jau valdo išvystytą duomenkasybos ir psicho (dvasios) produkcijos imperiją, kurią toliau puoselėja (tai akivaizdžiai parodo jų deklaruoti tikslai apie „kritinius socialinių praktikų pasikeitimus“, kuriais buvo bandoma atsakyti į menininkų boikotą, bet iš tiesų jie atskleidė „Human Rights Watch“ organizacijos melą). Būtent šią imperiją mes ir siekiame sugriauti visomis įmanomomis priemonėmis. NATO remiamų Libijos sukilėlių žudomi darbininkai yra tokios pat aukos, kaip ir tie, kuriuos išnaudoja Gugenheimo muziejaus Abu Dabyje statytojai. Menas, greta Darbo ir Karo, tėra vienas iš trialektinio išnaudojimo mechanizmo elementų.

Read more...
 
WHAT IS DAMTP AND WHAT IT’S NOT
Written by DAMTP   
Thursday, 17 March 2011 16:41

[shortened discussion what followed the announcement placed bellow]

 

TWENTY ELEVEN IS THE SEASON FOR TREASON
ABOLISH ALL MONARCHIES FROM ENGLAND TO SWAZILAND
INTERNATIONAL PROLETARIAN REVOLUTION NOW
WE HEREBY DECLARE IF THE MONARCHY IS NOT ABOLISHED BY EASTER WE WILL GO ON PERMANENT GENERAL STRIKE
WE WILL ONLY RE-ENTER WORK PLACES IN ORDER TO ESTABLISH WORKERS COUNCILS THE AIM OF WHICH WILL BE TO TAKE CONTROL OF PRODUCTION DISTRIBUTION AND CONSUMPTION AWAY FROM THE RULING BOSS CLASS

Read more...
 
MARXCHISMS: WHO IS A WORKER?
Written by DAMTP   
Thursday, 17 March 2011 16:16

[DAMTP intro-discussion raised on February/March, 2011]

 

Dear co-rades [Bakuninist],

- which sounds almost revolutionary Spanish -
as to  "worker" - I have some essential objection against overuse of the word - because its original meaning is a person heavy working in the factory - as such this profession is disappearing - you might say that Czech or Europe is not the whole world - but it shows the tendency ...- so any other use of the word is more a metaphor - when we say i.e. cultural worker - its mere mockery - even when we say cultural laborer - its not much better, maybe homo faber - but its taking us somewhere totally different + loosing any social tension. Very similar the word class - it exists only when backed with the self-identification of the large group of people - which is also a question if it exists in these days...

On the edge of becoming homo voyeur (with closed eyes)

 

Comrades [Marxist]

The removal of the basic word what makes sense to identify self in the context of class - that subverts the whole subject of strike... It is not about the worker who hides identity, but the one, who takes it over and strikes it forever.
Soviet-communist-capitalist state identification of the worker is unacceptable because their concept simply lead towards workers’ bourgeoisification.

Read more...
 
KEIPIMASIS DĖL LIETUVOS DALYVAVIMO 54-OJOJE VENECIJOS BIENALĖJE
Written by DAMTP   
Friday, 04 March 2011 15:52

 

Mes, Lietuvos duomenkasiai ir psichodarbininkai, matydami vis gilėjančią duobę nacionalinio kultūrinio identiteto sąmonėje, siūlome savo paslaugas gelbstint lietuviškąjį paviljoną nuo gėdos šiųmetinėje Venecijos bienalėje. Akivaizdu, kad konkursą laimėjusio ir ŠMC proteguojamo Dariaus Mikšio projektas atskleidžia Lietuvos meno pasaulio žmonių savimonės krizę.

Read more...
 
KOMUNIKATAS #3: RUOŠKIMĖS VISUOTINIAM STREIKUI 2012
Written by DAMTP   
Thursday, 10 February 2011 19:35

[parašytas Tuniso ir Egipto sukilimų palaikymo mitingui, įvykusiam 2011-02-06, Niujorke]

Brangūs draugai,

kovoje prieš prieš ateities masonus ir 2012 m. kvantinę laiko bombą, kaip išvirkščia pranašė, aš, Karen Karnak, kuri niekada negimiau Lutheriu Blissett, kuri niekada nemirė, skirtingai nuo tikrojo Isou/ IZU, kuris yra Hazrat ISA Jėzus Kristus, juodaodis, kurį romėnai rekuperavo – o Europa jį IŠBALINO, kaip išbaltino ir visą planetą – ji/s paprasčiausiai modifikavosi – individas neegzistuoja – neegzistuoja nei (pa)dalinimas, nei (iš)dauginimas. Bent jau ne su mumis, ir ne mes. Ir mes niekada nepulsime į atlapus savo bičiuliams darbininkams – mes iš pamatų griausime tik korumpuotas juos ir mus supančiojusias ideologijas.

Nėra tokio reiškinio, kaip Arabų ar Afrikos ar Europos revoliucinis sukilimas. Visi jie –PROLETARIZMAS.

Read more...
 
COMMUNIQUÉ #3: TOWARDS THE GENERAL STRIKE 2012 [Marxist and Bakuninist versions available]
Written by DAMTP   
Thursday, 10 February 2011 18:57

 

[The Marxist version]

Dear comrades,

Against the Freemasons of the Future and the Quantum Time Bomb 2012 like a prophet in reverse, I am Karen Karnak. I was never born like Luther Blissett never died - like the original Isou/ IZU ie Hazrat ISA Jesus the Christ, the black man that the Romans recuperated - the Europe made WHITE like the whitewash of the planet - s/he simply morphed - the individual does not exist - neither does the dividual or multiple. We are not. And we can never attack our fellow workers - only the corrupt ideologies that hold them and us down.

There is no Arab or African or European revolutionary uprising. ONLY PROLETARIANISM

Read more...
 
HOW TO PROTEST INTELIGENTLY - EGYPTIAN ACTIVISTS' ACTION PLAN
Written by DAMTP   
Thursday, 10 February 2011 17:45

 

Egyptian activists have been circulating a kind of primer to Friday's planned protest. What follows are side-by-side translations of nine pages from the 26-page pamphlet. They presented to give you an idea of what's in the protest plan. While the plan itself contains specifics about what protesters might do, these excerpts show how one might equip oneself for clashes with riot police. Egyptian security forces have repeatedly beaten protesters as the level of violent repression of demonstrations has ratcheted upwards. For more context on the pamphlet itself, the Guardian UK ran a summary of it. Re-published from www.theatlantic.com

As you'll read, the creators of the pamphlet explicitly asked that the pamphlet not be distributed on Twitter or Facebook, only through email or other contacts. We're re-publishing this piece of ephemera because we think it's a fascinating part of the historical record of what may end up becoming a very historic day for Egypt and what a real proletarian culture , humor and creativity is all about.

Read more...
 
FAREWELL DON LACOSS. JANUARY 31ST, 2011
Written by DAMTP   
Saturday, 05 February 2011 18:58

Don LaCoss, radical scholar and writer, and member of the International Surrealist Movement, died on January 31st at age 46. He had been terribly sick for several months with a relentless respiratory illness. Don was editing the, as of yet unfinished, next edition of 'Fifth Estate' and was literally at work on it the night of his death.

Below is a very short appreciation of him by his friend in the Surrealist movement, Ron Sakolsky:

"One of Don's last research projects was on the history of Egyptian surrealism, so it is fitting that his death was poetically heralded by a popular insurrection in the streets of Cairo. As the founding manifesto of the 1973 Arab Surrealist Movement in Exile exclaimed as if in anticipation of the possibilities opened up by recent events in Tunisia and Egypt:

'We call upon individuals and the masses to unleash their instincts against all forms of repression, including the repressive ' reason ' of the bourgeois order. We poison the intellectual atmosphere with the elixir of the imagination, so that the poet will realize himself in realizing the historical transformation of poetry. We liberate language from the prisons and stock markets of capitalist confusion. '

Read more...
 
KODĖL VALDŽIA KIŠA VAIKUS Į KALĖJIMĄ? PALAIKYKIME SKOMANTĄ PAKALKĄ!
Written by DAMTP   
Thursday, 06 January 2011 08:49

Sausio 5 d. vakare a.lt redakcija gavo el. laišką. Jame rašoma: „Laba diena, rašau jums dėl savo brolio. Mano brolis dalyvavo 2009 m. sausio 16 d. mitinge prie Seimo. Vakar jį suėmė Anglijoje ir nori išduoti Lietuvai bei deportuoti. Rytoj vyks teismas dėl deportacijos.

 

Jis dalyvavo mitinge, kai jam buvo 17 metų. Dabar jam 19, ir jam gresia baudžiamoji atsakomybė iki 6 metų dėl dalyvavimo riaušėse bei jų organizavimo. Aš noriu padėti savo broliui ir atkreipti dėmesį, kad valdžia nori susodinti vaikus į kalėjimus.“

Read more...
 
« StartPrev12345678NextEnd »

Page 5 of 8