EN LT
DAMTP

EN 

 

The union of DAta Miners/ Travailleurs Psychique has emerged from the involvement

of IWW workers in the Alytus Art Strike in 2009.

It is currently in formation, non dues paying, experimental forum for the united

action of different workers around the world on the basis of industrial production

that affects the psychic makeup of ourselves and our world as workers - ie through

dimensions of space, time and meaning.

 

 

LT

 

DAMTP (DAta Miners & Travailleurs Psychique) - tai duomenų šachtininkų ir

psichodarbininkų judėjimas, kurį įkūrė Alytaus meno streike dalyvavę IWW nariai

2009 m.

Šiuo metu dar besiformuojanti, nario mokesčio nerenkanti organizacija, kurios vardu

veikia viso pasaulio įvairūs darbininkai, siejantys save su industriniu psichinės savo ir visų

mūsų aplinkos formavimu - t. y. pajungiantys erdvę, laiką ir prasmę.

 

 

More info/Daugiau informacijos:

http://www.unionbook.org/pg/groups/20142/damtp/

http://strike2012.org/SUPPORT SKOMANTAS PAKALKA!
Written by DAMTP   
Thursday, 06 January 2011 08:36

Skomantas Pakalka (born 1991) has participated in 16/01/2009 protest in Vilnius, Lithuania where every citizen could freely express their opinion and dissatisfaction with the existing government. The next morning a peaceful teenager was arrested at his parents’ home and accused of rioting as well as organizing the protest.The blame is put on S.Pakalka to show the power of the government and instil fear in society

06 January, at 10am, Westminster magistrates was hearing a case on his extradition to Lithuania, where he might receive a prison sentence of up to 6 years. If youths are the future why shut them in prisons?!

Read more...
 
PROLETRIANISE THE SITUATION!
Written by DAMTP   
Thursday, 16 December 2010 14:33

This communication is part of the Day of Protest Against Welfare & Housing Benefit Cuts on 15th December 2010 called by autonomous benefit claimant groups. We have decided to take up their idea of National Troll a Tory Day and Internationalise it by combining it into our current Dead Workers


Union Cyber Vigil under way against the monarchies of Swaziland and England as well as the multinationals Foxconn and G4S until this iNcwala.

We are particularly eager to support the action against welfare and housing cuts in the UK because, like Workers Dreadnought in their Constitution for British soviets, we see the basic unit of workers organisation as the household soviet lead by women. The original labour is the labour of birth and this is the basis of the labour movement. To paraphrase both Black Mask and Yoko Ono, Woman as Class – and so beyond any Proletarian Nation such as the Muslim National Communism of Sultan Galiev, we must assert that the idea of a British Soviet is a contradiction in terms. - we do not need any Proletarian nation – the proletariat has no nation, and never did. National Liberation Struggle must be seen in relation to class and situation – i.e. a national consciousness is superseded by a class consciousness – and we are becoming conscious of ourself as the revolutionary class – the gravediggers of this society – the Proletariat.

Read more...
 
KREIPIMASIS
Written by DAMTP   
Thursday, 09 December 2010 23:28

Draugai ir kolegos,

 

Alytaus bienalės organizacinio komiteto ir DAMTP jungtinis aljansas kviečia Jus prisijungti prie pasaulinio kongreso, kurį planuojame surengti 2011 m. rugpjūčio 22-28 dienomis. Mūsų tikslas –suburti iš visų pasaulio pakraščių radikalius antiautoritarus postneoistus, pro dadaistus, siurrealistus ar anoniminius Fluxus pokštininkus, situacionistų pasekėjus ir visus tuos, kurie atsisako toliau vaidinti menininkus buržuazijos spektakliui, o taip pat išminčius, pranašus ir aiškiaregius, kultūrinius, politinius ir socialinius darbuotojus – visus, kurie veikia erdvės, laiko ir prasmės dimensijų ribose. Po duomenkasių ir psichodarbininkų susivienijimo vėliava mes ketiname pasiūlyti aptarti, pasidalinti ir paskleisti savo patirtis ir gerą valią, siekiant nenuilstamai griauti visų pirma kultūrinės bienalės imperialistinį formatą (kuris prie viso to dar suteikia galimybę nudrenuoti šiek tiek resursų nuo kapitalistinių fondų), o taip pat pasidžiaugti pačiu meno (ir „rimtosios kultūros“) mirties faktu, kurio bus apstu tomis dienomis Alytuje – 2009 m. Alytaus meno streiko metu daugelis jau patyrė, kad tai yra tinkama forma ir vieta (Alytuje niekada nebuvo ir nėra [vizualųjį] meną pristatančių institucijų). Mes dar kartą padarysime vizualiu meno nebuvimą!

Mes kviečiame kiekvieną, nedarantį meno, atsisakiusį jį daryti ar norintį šiuo keliu pasukti, atvykti į festivalį ir jo metu nekurti jokio meno, ir net apie jį nešnekėti, o panaudoti visą savo patirtį ir fantazijas kolektyviai bendra kryptimi, kurią nuspręsime vietoje visi kartu;

Read more...
 
ANNOUNCEMENT
Written by DAMTP   
Thursday, 09 December 2010 22:58

 

Dear comrades,

Our alliance of Alytus art strike biennial action committee and DAMTP’s are inviting you to join us at the world congress we are planning to hold in Alytus on 22nd -28th August, 2011. Our aim is to gather world wide radical antiautoritaric post-neoist-out of Dadaists, surrealists or offsprings of fluxus and situationists, post artists (those who ceased their participation in capitalist spectacle), prophets, sages and seers, cultural, political and social workers, dead and alive – everybody who are active in the field of space, time and meaning under the umbrella of DAta Miners and Travailleurs Psychique to discuss, share and spread around our experiences and good will to destroy bourgeois culture and outlive capitalist specializations. So far we found art strike biennial very relevant form to abolish imperialist format of cultural biennial format, also to liberate some funds from them on that occasion and that was very pleasant form to outlive the death of art (and serious culture) in a place were it never was settled (yet).

So,

-          we are inviting everybody who ceased playing the role of artists, or are planning to do it soon – and we expect for not doing arts during the festival, but sharing your artistic experience and fantasies in more useful activities we’ll decide right at place

-          we are inviting theoreticians not to give the lectures and clever advices, neither addressing big names, but rather to look for latent possibilities not hidden under the shiny professionalism

-          we are inviting activists who instead of addressing global capitalist problems would face the misery of everyday life what is actual cause for it.

-          we are inviting everybody to set up the radical consequences of global capitalist cultural colonialism and to look forward for common acts in all levels of space, time and meaning.

Read more...
 
BOOK BLOCK [RELOADED]
Written by DAMTP   
Thursday, 09 December 2010 22:35

 

 

Following up through the gradual theoretization and academization of the experiences of the events of May 1968, what took a shape also in deleuzian version, we consider that this is probably the best way to employ this kind of theories back into praxis. Especially keeping in mind deleuzian bergsonianism to spatialize time dimension, what creates nothing else but the aesthetized forse lines under the example of fascists/futurists. Or in deleuzian terms  -  the event of the "bodies without organs", or the spectacle.

Read more...
 
DAMTP SUPPORT FOI NIGERIA
Written by DAMTP   
Tuesday, 23 November 2010 18:12

 

Two of us attended Chinua Achebe's lecture at Cambridge University on Friday 19th November 2010. Ironically, a Nigerian fellow worker who was going to join us could not get a babysitter so couldn't make it. The auditorium was so full that we had to watch a video link in the lecture theatre next door.

Chinua Achebe entered to a standing ovation. We thought this excessive but not surprising given his status in Academia. He apologised at the start of the talk in advance, for any offence he was about to cause and spoke for an hour about Nigeria, the road from colony to independence and towards democracy and was mainly addressing I think, the Nigerian elite present.

There was however much to interest us. He spoke of prophesy and of the Society of Nigerian Artists who he was a member of during the colonised era - and he explained that he saw SONA as - in his own words - a sort of trade union set up by the artists to protect themselves in the revolutionary period.

Read more...
 
AREŠTUOTI GRUPĖS „VOINA“ NARIAI
Written by DAMTP   
Tuesday, 23 November 2010 17:26

 

Lapkričio 15 dieną Maskvoje „E“ centras areštavo menininkų grupės „Voina“ narius Olegą Vorotnikovą ir Leonidą Nikolajevą. Juos nugabeno į Piterį ir patalpino į tardymo izoliatorių „Kresty“. Pretekstu areštui pasitarnavo garsieji grupės performansai „Byb... FSB nelaisvėje“ ir „Rūmų perversmas“.

Menininkai kaltinami chuliganiškais veiksmais, kuriuos neva sukėlė jų neapykanta tam tikrai socialinei grupei (omenyje turbūt turimi milicininkai). Akcionistams gresia iki 5 metų nelaisvės.

daugiau informacijos apie įvykį, jo komentarus bei grupės "Voina" veiklą čia.

 

 
CYBER VIGIL- EMBILI MASWATI! EMBILI BASEBENTI!
Written by DAMTP   
Sunday, 07 November 2010 18:41

 

We have extended the attack to G4S to continue our ongoing support of refugees suffering persecution

The cyber vigil has begun. We will continue to send messages intermittently at irregular intervals until Perihelion and iNkwala.

Read more...
 
DAMTP CONSTITUTION [MULTILANGUAL]
Written by DAMTP   
Saturday, 09 October 2010 12:24

 
DAMTP LOGOTIPO APVERTIMAS
Written by DAMTP   
Friday, 08 October 2010 22:50

 

2010 m. spalio 5 d. Aukštyn kojom apvertėme duomenkasių ir psichodarbininkų logotipą. Tai yra mūsų sąmoningas veiksmas, kurį sąlygojo nuosekliai įgyvendinamas proletarinis sąmoningumas. Ateityje ketiname apversti visus smailiaviršius trikampius, pasipainiosiančius mūsų kelyje, - ir taip iki tos dienos, kada sugrius mūsų taip nekenčiamas kapitalizmas. O tada pažiūrėsime...

Read more...
 
Manifestas
Written by DAMTP   
Friday, 08 October 2010 16:36

DUOMENKASIŲ IR PSICHODARBININKŲ SĄJUNGOS MANIFESTAS

 

0.

Me esame prasmę kuriančių darbininkų sąjunga.

Mes išgauname, vystome, generuojame prasmes, jas kontroliuojame ir jomis komunikuojame.

Prasmę sukuria prekių gamintojai ir vartotojai.

 

1.

Mes atviri visiems darbininkams: tiek samdomiems ar įsiskolinusiems, ar net katorgininkams.

Mes atviri ir gaunantiems darbo užmokestį, ir jo net nesitikintiems.

Mes atviri laikinai ar nuolat dirbantiems.

Mes atviri pačių įvairiausių darboviečių, profesijų ir industrijų darbininkams.

Mes atviri darbininkams iš skirtingų vietovių, erdvių ir laikmečių.

Mes atviri mirusiems darbininkams.

Mes atviri neegzistuojantiems darbininkams.

 

 

 

0.

Trialektika – tai visa apimančioje kolektyvinėje poezijoje išskleista dialektika.

Trialektika veda į tiesioginį veiksmą.

 

1.

Mes sieksime naikinti pozityvistinius ritualus.

Mes sieksime naikinti produktyvumo kultą.

Mes sieksime naikinti keliaklupsčiavimą mokslui.

Mes sieksime naikinti kapitalistinį „racionalizmą“ („sveikas protas“, deja, nėra jau toks sveikas)

Mes sieksime naikinti imperialistinį-biurokratinį mentalitetą.

 

0.

Mes organizuojamės specifinėse situacijose.

Mes organizuojamės klasių kovai.

Mes organizuojamės namų apyvokoje.

Mes organizuojamės leisdami laisvalaikį viešosiose ir privačiose erdvėse.

Mes organizuojamės pagal profesijas, darbovietes, industrijas ir regionus.

Mes organizuojamės laikinai arba pagal klasinius požymius.

 

1.

Darbas prasideda nuo gimimo ir gimdymo,

todėl svarbiausias yra moterų darbas,

darbas, kurį atlieka būdamos seksualiai pajėgesnės,

visų ne baltųjų rasės ir ne vyriškos giminės žmonių darbas.

 

0.

Darbininkas gali nuolat tapti ir bet kuriuo metu pats save atšaukti kaip delegatą.

Darbininkas gali tapti komitetu.

Darbininkas gali tapti sąjunga.


1.

Mes norime laikytis moralinio imperatyvo;

Mes norime svajoti kitokį gyvenimą.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti edukaciją.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti specializaciją.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti ekspertus.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti konkurenciją.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti karjeras.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti rinką.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti perteklinę gamybą.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti vartojimą.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti klasifikaciją.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti hierarchiją.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti estetiką.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti susvetimėjimą.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti „rimtąją“ eurocentristinę kultūrą.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti tapatinimąsi su kultūrinėmis klišėmis.

 

0.

Mes pergyvensime kapitalizmą.

Mes nemokame jokių mokesčių.

Mes neturime jokių banko sąskaitų.

Mes pasiimsime viską iš kapitalistinių kompanijų.

Nebėra prasmės darbininkų tarpusavio konkurencijai.

Mes kolektyviai vogsime iš mūsų išnaudotojų.

Kam viskas priklauso?


1.

Mes norime kolektyviai kontroliuoti gamybos priemones.

Mes norime tarpusavyje dalintis resursais.

Mes norime darbininkų tarybų kiekvienoje darbo vietoje.

Mes norime darbininkų tarybų kiekvienoje laiko atkarpoje.

Mes norime darbininkų tarybų kiekviename erdvės matavime.

 

0.

Mes dirbame su darbininkų sąjungomis ir tarybomis visame pasaulyje.

Mes paklūstam už mus neturtingesnėms darbininkų sąjungomis ir tarybomis.

Mes paklūstam mažiau organizuotoms darbininkų sąjungomis ir tarybomis.

Mes kontroliuojame turtingesnes darbininkų sąjungas ir tarybas.

Mes kontroliuojame už mus geriau organizuotas darbininkų sąjungomis ir tarybomis.

Mes atviri naujoms saviorganizacijos formoms, kurios mus pakeis

 

1.

Apokalipsė ir Paskutinio teismo dienos motyvai holivudinėje produkcijoje (pvz. „2012“) primeta „visuotinai priimtiną“ kapitalistinę ideologiją.

Apokalipsė ir Paskutinio teismo dienos motyvai holivudinėje produkcijoje skatina pasyviai tapatintis su „šokiruojančia pabaiga“.

Mes įsivaizduojame kitokią ateitį.

 

0.

Mūsų tikslas – visuotinis streikas:

Mūsų tikslas – ekonominis streikas.

Mūsų tikslas – socialinis streikas.

Mūsų tikslas – kultūrinis streikas.

Mūsų tikslas – seksualinis streikas.

Mūsų tikslas – psichologinis-telepatinis streikas.

 

1.

2012-ieji bus pasipriešinimo metai.

2012-ieji bus metai, kada atmesime mums primestus įpročius ir organizuosime savo gyvenimą be jų.

2012-ieji bus metai, kai mes sustabdysime kvantinę laiko bombą.

2012-ieji bus metai, kai mes sustabdysime ateities Masonus.

 

0.

Socialinis pasikeitimas globaliu mastu įmanomas ir jis jau vyksta.

 

VIENO SUŽALOJIMAS YRA ŽAIZDA VISIEMS!

DUOMENKASIŲ, PSICHODARBININKŲ IR MIRUSIŲJŲ DARBININKŲ KOMITETAS – TAI SPROGSTAMOJI PASIPRIEŠINIMO IŠNAUDOTOJAMS GALIA!

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Socialiniai, politiniai ir kUltūros darbinininKai: 

PRANAŠAI, AIŠKIAREGIAI IR IŠMINČIAI:

Informacija, žvaLgyba, kariniaI ManevrAi ir operacijoS

 
Prisijunk prie duomenkasių ir psichodarbininkų sąjungos (DAta Miners & Travailleurs Psychique – DAMTP)!
 

 
« StartPrev12345678NextEnd »

Page 6 of 8