EN LT
_MANIFESTAS______________________
Print
Written by DAMTP   

DUOMENKASIŲ IR PSICHODARBININKŲ SĄJUNGOS MANIFESTAS

 

0.

Me esame prasmę kuriančių darbininkų sąjunga.

Mes išgauname, vystome, generuojame prasmes, jas kontroliuojame ir jomis komunikuojame.

Prasmę sukuria prekių gamintojai ir vartotojai.

 

1.

Mes atviri visiems darbininkams: tiek samdomiems ar įsiskolinusiems, ar net katorgininkams.

Mes atviri ir gaunantiems darbo užmokestį, ir jo net nesitikintiems.

Mes atviri laikinai ar nuolat dirbantiems.

Mes atviri pačių įvairiausių darboviečių, profesijų ir industrijų darbininkams.

Mes atviri darbininkams iš skirtingų vietovių, erdvių ir laikmečių.

Mes atviri mirusiems darbininkams.

Mes atviri neegzistuojantiems darbininkams.

 

 

 

0.

Trialektika – tai visa apimančioje kolektyvinėje poezijoje išskleista dialektika.

Trialektika veda į tiesioginį veiksmą.

 

1.

Mes sieksime naikinti pozityvistinius ritualus.

Mes sieksime naikinti produktyvumo kultą.

Mes sieksime naikinti keliaklupsčiavimą mokslui.

Mes sieksime naikinti kapitalistinį „racionalizmą“ („sveikas protas“, deja, nėra jau toks sveikas)

Mes sieksime naikinti imperialistinį-biurokratinį mentalitetą.

 

0.

Mes organizuojamės specifinėse situacijose.

Mes organizuojamės klasių kovai.

Mes organizuojamės namų apyvokoje.

Mes organizuojamės leisdami laisvalaikį viešosiose ir privačiose erdvėse.

Mes organizuojamės pagal profesijas, darbovietes, industrijas ir regionus.

Mes organizuojamės laikinai arba pagal klasinius požymius.

 

1.

Darbas prasideda nuo gimimo ir gimdymo,

todėl svarbiausias yra moterų darbas,

darbas, kurį atlieka būdamos seksualiai pajėgesnės,

visų ne baltųjų rasės ir ne vyriškos giminės žmonių darbas.

 

0.

Darbininkas gali nuolat tapti ir bet kuriuo metu pats save atšaukti kaip delegatą.

Darbininkas gali tapti komitetu.

Darbininkas gali tapti sąjunga.


1.

Mes norime laikytis moralinio imperatyvo;

Mes norime svajoti kitokį gyvenimą.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti edukaciją.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti specializaciją.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti ekspertus.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti konkurenciją.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti karjeras.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti rinką.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti perteklinę gamybą.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti vartojimą.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti klasifikaciją.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti hierarchiją.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti estetiką.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti susvetimėjimą.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti „rimtąją“ eurocentristinę kultūrą.

Mes norime diskredituoti, sugriauti ir išgyvendinti tapatinimąsi su kultūrinėmis klišėmis.

 

0.

Mes pergyvensime kapitalizmą.

Mes nemokame jokių mokesčių.

Mes neturime jokių banko sąskaitų.

Mes pasiimsime viską iš kapitalistinių kompanijų.

Nebėra prasmės darbininkų tarpusavio konkurencijai.

Mes kolektyviai vogsime iš mūsų išnaudotojų.

Kam viskas priklauso?


1.

Mes norime kolektyviai kontroliuoti gamybos priemones.

Mes norime tarpusavyje dalintis resursais.

Mes norime darbininkų tarybų kiekvienoje darbo vietoje.

Mes norime darbininkų tarybų kiekvienoje laiko atkarpoje.

Mes norime darbininkų tarybų kiekviename erdvės matavime.

 

0.

Mes dirbame su darbininkų sąjungomis ir tarybomis visame pasaulyje.

Mes paklūstam už mus neturtingesnėms darbininkų sąjungomis ir tarybomis.

Mes paklūstam mažiau organizuotoms darbininkų sąjungomis ir tarybomis.

Mes kontroliuojame turtingesnes darbininkų sąjungas ir tarybas.

Mes kontroliuojame už mus geriau organizuotas darbininkų sąjungomis ir tarybomis.

Mes atviri naujoms saviorganizacijos formoms, kurios mus pakeis

 

1.

Apokalipsė ir Paskutinio teismo dienos motyvai holivudinėje produkcijoje (pvz. „2012“) primeta „visuotinai priimtiną“ kapitalistinę ideologiją.

Apokalipsė ir Paskutinio teismo dienos motyvai holivudinėje produkcijoje skatina pasyviai tapatintis su „šokiruojančia pabaiga“.

Mes įsivaizduojame kitokią ateitį.

 

0.

Mūsų tikslas – visuotinis streikas:

Mūsų tikslas – ekonominis streikas.

Mūsų tikslas – socialinis streikas.

Mūsų tikslas – kultūrinis streikas.

Mūsų tikslas – seksualinis streikas.

Mūsų tikslas – psichologinis-telepatinis streikas.

 

1.

2012-ieji bus pasipriešinimo metai.

2012-ieji bus metai, kada atmesime mums primestus įpročius ir organizuosime savo gyvenimą be jų.

2012-ieji bus metai, kai mes sustabdysime kvantinę laiko bombą.

2012-ieji bus metai, kai mes sustabdysime ateities Masonus.

 

0.

Socialinis pasikeitimas globaliu mastu įmanomas ir jis jau vyksta.

 

VIENO SUŽALOJIMAS YRA ŽAIZDA VISIEMS!

DUOMENKASIŲ, PSICHODARBININKŲ IR MIRUSIŲJŲ DARBININKŲ KOMITETAS – TAI SPROGSTAMOJI PASIPRIEŠINIMO IŠNAUDOTOJAMS GALIA!

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Socialiniai, politiniai ir kUltūros darbinininKai: 

PRANAŠAI, AIŠKIAREGIAI IR IŠMINČIAI:

Informacija, žvaLgyba, kariniaI ManevrAi ir operacijoS

 
Prisijunk prie duomenkasių ir psichodarbininkų sąjungos (DAta Miners & Travailleurs Psychique – DAMTP)!