EN LT
_NAUJIENOS_______________________
“NUOSTABUS SUTRIKIMAS” [apie retrofuturistinį ir eurocentristinį dOCUMENTA 13 (Kaselis, Vokietija) kolonializmą] Print
Written by Chus Martínez   

dOCUMENTA “be sienų”

 

Pasak dOCUMENTos (13) kuratorės Carolyn Christov-Bakargiev, po skurdžių pristatymų ankstesnėse parodose 2012-aisiais italai sugrįžta į didžiausią Vokietijos šiuolaikinio meno festivalį. Regis, jie sugrįžta “originaliuoju” 1930-ųjų stiliumi! Gaila, tačiau tiek paskutinė Berlyno Bienalė, tiek naujausia dOCUMENTA, struktūriškai ir ideologiškai remiasi nacionalistiniu ir etniniu tapatybės supratimu. Tuo pat metu jau minėtas Italų “dalyvavimas” dOCUMENToje (13) yra būtent tas elementas, leidžiantis šiam “anti-konceptualiam” konceptui dar kartą užkariauti Afganistaną (2012 m. dOCUMENTA vyksta Kaselyje (Vokietija), Kaire (Egiptas), Banfe (Kanada) ir Kabule (Afganistanas)). Carolyn Christov-Bakargiev yra italų-amerikiečių kilmės rašytoja, meno istorikė ir kuratorė, kuriai būdingas tapatinimasis su Vokietijos valdančiojo elito sprendžiama vietinės ir tarptautinės kultūros politika. Remiantis artnet.com autore Emily Nathan:

 

Gana keista, kodėl dOCUMENTos (13); Kaselis, Vokietija, 2012m. birželio 9 – rugsėjo 16 d.) kuratorė Carolyn Christov-Bakargiev pasirinko surengti du metus trukusį meno paskaitų ir dirbtuvių ciklą karo nuniokotame Afganistane. Afganų Seminarai – taip pavadinti rengėjų – vyko nuo 2010 ir 2012 metų, organizatoriams bendradarbiaujant su Gėtės Instituto (vok. Goethe Institut) Afganistano padaliniu, Kabulo Universiteto Afganistano Centru ir kitomis kultūrinėmis institucijomis. Tačiau, turint omenyje šiuometines Afganistano socialines ir politines sąlygas, toks sprendimas gali atrodyti naivus, jei ne pavojingas..[1]

Read more...
 
DAMTP PSICHODEKOLONIZACIJOS SUVAŽIAVIMAS: 2012 M. RUGSĖJO 21-23 D., ALYTUS Print
Written by Chus Martínez   

2012 m. rugsėjo 21-23, DAMTP vardu pati save pasiskyrusi kuratorė Chus Martínez kviečia į negamybinių psichodarbininkų ir duomenkasių, neproduktyvių mirusiųjų darbininkų, reprodukcijos darbininkų ir valytojų (samdomų ir neapmokamų) suvažiavimą Alytuje. Darbotvarkėje: buržuazinės kultūros griovimo strategijų aptarimas ir mėgavimasis jos agonijomis, pašalinus prieigas prie švaros (valytojų, chemikų ir santechnikų streikas), šviesos (jungtinis elektrikų ir vizualiųjų menininkų streikas) ir stilistikos (rašytojų, stilistų, korektūros darbininkų ir spaustuvininkų streikas).

Read more...
 
BB7: AKTYVISTINIO MENO SPEKTAKLIS Print
Written by Redas Diržys & Kęstutis Šapoka   


[OKK/Raum 29. Memory Game]

Septintosios Berlyno bienalės (BB7) kuratoriai pasišovė bristi tiesiai į politikos liūną, atsisakę seiliojimosi su menininkais ir jų meniniais projektais, kurie „nesprendžia realių problemų“. Arturas Żmijewskis ir Joanna Warsza 2011 m. laiške, atsiųstame Alytaus bienalei, savo strategiją įvardijo taip: „BB7 atrenka menininkus ne meniniams, bet politiniams projektams. Tai politinio sąmoningumo, pastebimų socialinių poslinkių ir efektyvių strategijų rėmimas. BB7 kviečia visus tapti politiškai atsakingesnius, tiesiogiai dalyvauti patiems, atmesti kairįjį skepticizmą, atsiliepti į socialinio protesto ir okupacinių judėjimų aktualijas. 9 savaites, kol vyks paroda, mes ketiname konfrontuoti su tokiais reiškiniais kaip nacionalinis menas, konservatyvus menas, bažnytinis menas, žaliųjų menas, pedagoginis menas, neprivilegijuotųjų menas ir pan. Tokiu būdu BB7 rengiasi tapti politine bienale, o ne dar viena bienale apie politiką.“

 

Tada buvo galima tik įtarti, o šiandien, apžvelgiant visą BB7 veiklą, yra akivaizdu, kad tai ne kas kita, o kriptofašizmas. Kitaip tariant, tai sisteminis koncepcijų, simbolių ir produktų, būdingų totalitariniams, fašistiniams socialiniams dariniams, pritaikymas kairiojo diskurso ideologijai, kad šią paklausią prekę būtų galima parduoti rinkoje. „Menas kaip politika, bet atsisakant politinių baimių, oportunizmo ir cinizmo“, tapo cinišku „politikos“ simuliavimu, nauju reklaminiu lozungu, kuris ragina pagaliau „išsilaisvinti iš visų tabu“, iš vizualinio glamūro ir visais atžvilgiais ultrahierarchizuotos šiuolaikinio meno biurokratijos.

 

Read more...
 
ALYTAUS PAVASARIS: PSICHODEKOLONIZACIJA ARBA ŽEMĖLAPIS NĖRA TERITORIJA! ‎خريطة ليست أراضي Print
Written by DAMTP   


Paskutinius keletą mėnesių Alytaus dailės mokykla buvo tapusi aršių (psicho)ideologinių kovų, apėmusių net miesto savivaldybę, prokuratūrą ir t.t., susidūrimų, susikirtimų ašimi. Pačioje 2011 m. pabaigoje Alytaus miesto  kultūros ir meno taryba, kuriai šiuo metu priklauso Redas Diržys, Saulius Lampickas, Vytautas Kolesnikovas, Saulė Pinkevičienė, Loreta Skruibienė, Linas Stankevičius, atstovaujanti kultūrinę savivaldą mieste, inicijavo susitikimus su miesto kultūrą administruojančia valdžia, keldama klausimus dėl miesto savivaldybės kultūros politikos ir jos įgyvendinimo gairių, planuojamo 2012 m. kultūros biudžeto ir jo sudarymo principų, Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir politikų tolesnio bendradarbiavimo su Kultūros ir meno taryba galimybių bei perspektyvų.

Paaiškėjo, kad miesto valdžia iš esmės nesivadovauja jokia kultūros politikos strategija, o ją  simuliuoja, jau porą metų tiesiog pasyviai laukdama kokių nors „nurodymų iš centro“, t.y. Vilniaus. Taip pat tapo akivaizdu, jog savivaldybės atstovai visiškai nesiskaito su savivaldos atstovų, t.y. miesto kultūrinės bendruomenės iniciatyvomis, siūlymais bendradarbiauti, ignoruoja prašymus pateikti savivaldybės kultūros skyriaus dokumentus, parodančius ir/ar patvirtinančius kryptingą miesto kultūros administravimo veiklą, vadovaudamiesi autoritarišku valdymo ir (ne)bendravimo modeliu. Nematydama galimybės bendradarbiauti su savivaldybės kultūros skyriumi, Alytaus miesto kultūros ir meno taryba nusprendė viešai kelti opius kultūros politikos klausimus, o bendraujant su oficiozinėmis miesto struktūromis, atsisakyti hierarchinio principo ir dirbti be lyderių.
Šis gestas gerokai dezorganizavo ir dezorientavo Alytaus savivaldybės kultūros skyriaus valdžios veiksmus, kadangi autoritariška struktūra, nenorėdama spręsti beįsiplieskiančio skandalo viešu, demokratiniu būdu, prarado galimybę slaptai susitarti (iš esmės bandyti papirkti menamomis privilegijomis) su Meno tarybos „lyderiais“, „vadovaujančiais asmenimis“ ir tokiu būdu užgniaužti kylantį pasipriešinimą iš vidaus. Nepavykus keliems bandymams slapčia „susitarti“ su lyderių, „viršininkų“ neturinčia meno taryba, 2012 m. pradžioje skandalas įsiplieskė visu smarkumu, persikėlė į Alytaus viešąją terpę – radiją ir televiziją.

Įsiliepsnojus konfrontacijai, oficialioji pusė „neoficialiai“, arba svetimomis rankomis (galima sakyti, užverbuotų „agentų“ dėka iš Alytaus dailės mokyklos kolektyvo tarpo) pradėjo kontrpuolimą, apkaltindama jau pačios dailės mokyklos vadovybę įvairiausiomis nuodėmėmis, procedūriniais nusižengimais, nelegalia veikla už valstybės pinigus ir t.t.

Taigi, prasidėjo karas tikrąja žodžio prasme tarp oficialių valdžios struktūrų ir Alytaus dailės mokyklos (suvokiamos kaip vietinės revoliucijos židinys), oficialių struktūrų ir savivaldos, pasisakančios prieš „rimtąją kultūrą“, kurią miesto valdžia, matyt, imdama pavyzdį iš centro, suvokia išimtinai tik iš galios pozicijų. Kitaip sakant, prasidėjo Alytaus pavasaris.

Kaip bebūtų paradoksalu, visa tai pasibaigė sąlygine savivaldos, taip pat Alytaus dailės mokyklos vadovybės pergale, nes paaiškėjo, kad ir miesto valdžioje yra žmonių, suprantančių, jog reikalingos kokybiškos permainos.

Todėl gegužės pirmosios eisena-manifestacija, kurią organizavo ir koordinavo  Alytaus dailės mokyklos direktorius, psichodarbininkas Redas Diržys, buvo skirta ne tik Tarptautinei darbo ir (psicho)darbininkų solidarumo dienai, tačiau simboliškai įprasmino ir apibendrino Alytaus pavasario įvykius ir (bent laikiną) pergalę prieš autoritarišką, cinišką galią propaguojančią sistemą.

Read more...
 
PSICHODEKOLONIZACIJA IR DIVERSE UNIVERSE ALYTUJE 2012 M. GEGUŽĖS 1 D. Print
Written by DAMTP   

Pasaulio duomenkasių ir psichodarbininkų (DAMTP) wahdatas kartu su mirusiųjų darbininkų sąjunga (DAWOU-DAMTP) maloniai kviečia kartu atšvęsti gegužės 1-ąją Alytuje ir pasidžiaugti mirštančiu kapitalizmu.

 

14.00 val. eisenos-manifestacijos pradžia nuo Alytaus dailės mokyklos S. Dariaus ir S. Girėno g. 25, o toliau maršrutu: Rotušės aikštė - Pulko g. - S. Dariaus ir S. Girėno g. – Savanorių g. (užeinant į kapines ir sutrikdant revoliucionieriaus ir psichodarbininko Vytauto Ledo, gimusio gegužės 1 d. - žuvusio 1993 m. - šviesų atminimą) - Alyvų takas – A. Matučio g. – Sporto g. – psichogeografinis dreifavimas miesto parke/miške – Maironio g. – Birutės g. – S. Dariaus ir S. Girėno g. (Dailės mokykla).

 

MIRUSIEJI DARBININKAI – KELKITĖS!

Read more...
 
SOLIDARIZUOJAMĖS SU INDIJOS – DINIJOS - DARBININKŲ STREIKU - 2012 M. VASARIO 28 D. Print
Written by Anjuman Matan Kahneek Aur Amali Karkan (AMKAAK)   

Šiandien mes prisijungiame prie didžiausio visų laikų streiko pasaulyje – stabdome bet kokią telepatinę ir/ar (psicho)elektroninę komunikaciją darbiniais tikslais: t.y. nesijungiame prie elektroninio pašto, nesiunčiame SMS žinučių, atsisakome bet kokios internetinės komunikacijos, išjungiame telefonus. O taip pat jokių komunikavimų su mirusiais, nemirusiais, gyvais ar dar negimusiais.

Visą komunikaciją nukreipsime prieš bosus ir valdytojus.

Tai bus reali ataka prieš kapitalistinės gamybos sistemą.

Taip kiekvienas individas bet kur pasaulyje galės prisijungti prie streiko laukinės katės stiliumi.

Ir to galima net neskelbti – bosams bus tik sunkiau susivokti ar tai atsitiko dėl techninių kliūčių, ar ne.

Bet kuriuo atveju sieksime, kad kapitalistinė gamyba būtų žlugdoma pasauliniu mastu.

Read more...
 
ATSIŠAUKIMAS: IŠ DVIEJŲ DALIŲ Print
Written by Kęstutis Šapoka   

Pirma dalis

Visai neseniai elektroniniu paštu gavau vienos iš Šiuolaikinio meno centro kuratorių žinutę su neaiškiais siūlymais išsakyti savo, kaip menininko, kuratoriaus ar dailės kritiko, siūlymus, pageidavimus dėl ŠMC ateityje rengiamų parodų. Tiesą sakant, nesupratau, ar tais mano pasiūlymais ŠMC komanda tiesiog nemokamai pasinaudotų, ar galbūt net leistų man pačiam sukuruoti kokį nors projektą... Iš tiesų tai esmės nekeičia.

 

Pastaruoju metu ŠMC tiesiogiai ir netiesiogiai pradėjo meninink(i)ų, kuratorių, dailėtyrinink(i)ų, tiesiogiai nesusijusių su institucija, „verbavimą“, žadėdamas artimiausioje ateityje daugybę demokratiškų projektų, kuriuose išvysime daug naujų veidų. Institucija pagaliau plačiai atlapos duris (!?) vietinei terpei. Tikrai puiki naujiena!

 

Vis dėlto, jei jau ŠMC nusprendė demokratizuotis ir įsileisti naujesnių idėjų, tai kodėl pradeda nuo vidurio? Nuosekliausias ir adekvačiausias žingsnis pirmiausia būtų „nepakeičiamo“ ŠMC direktoriaus, jo pavaduotojų ir visos kuratorių komandos atsistatydinimas, paliekant formaliai, ideologiškai, morališkai „švarią ir tuščią“ erdvę naujoms iniciatyvoms. Na, gerai, visos kuratorių komandos atsistatydinimas sunkiai įsivaizduojamas, juo labiau kad tenai yra dirbančių neseniai. Tada, sakykime, būtų logiška atsistatydinti direktoriui, pavaduotojams ir bent pusei kuratorių komandos, taip duodant žinią, kad institucija nori keistis iš esmės ir skaidrėti, t.y. demokratizuoja pirmiausia savo pačios biurokratinę sistemą.

Read more...
 
SOS. PADĖKITE IŠGELBĖTI MERGAITĘ. PADĖKITE IŠSAUGOTI JOS GYVYBĘ IR SUTEIKTI JAI SAUGUMĄ Print
Written by ekspertai.eu   

Kreipimasis į kaimyninių šalių, Europos Sąjungos šalių, Norvegijos, Kanados, JAV  ambasadas bei tarptautines organizacijas ir kvietimas prie šio kreipimosi prisijungti Lietuvos organizacijas bei pavienius asmenis, o taip pat Pasaulio lietuvių bendruomenes.

Kviečiame visas Lietuvos organizacijas ir pavienius asmenis, pritariančius šiam pagalbos šauksmui, savo patvirtinimą, t.y. savo parašus siųsti el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (nurodyti reikia pritariančio kreipimuisi pavardę, vardą ir gyvenamąją vietovę)

2012 01 11  
Vilnius

Lietuvos Respublikoje reziduojantiems užsienio šalių diplomatams
Jungtinių Tautų vaiko teisių apsaugos komitetui

Skubiai kreipiamės į Jus tarptautinės pagalbos Lietuvoje teisėsaugos institucijų terorizuojamai mergaitei. Jai yra septyneri metai, ir jos istorija yra ypatingai dramatiška.

Read more...
 
PAREIŠKIMAS Print
Written by Alytaus kultūros ir meno taryba   

2011 metų gruodžio 13 dieną vykusiame visuotiniame Alytaus kultūros ir meno darbuotojų susirinkime buvo ne kartą išsakyta mintis, kad praėjusios kadencijos Alytaus miesto Kultūros ir meno tarybai, deja, nepavyko rasti bendros kalbos su valdžios atstovais.

Atkreipdami dėmesį į šį faktą, mes, demokratiškai išrinktos, realiai kultūros ir meno žmonėms atstovaujančios ir tik jiems atskaitingos Alytaus miesto Kultūros ir meno tarybos nariai, sąmoningai suspenduojame tarybos pirmininko rinkimą. Ketiname artimiausiu metu organizuoti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto, Kultūros skyriaus, kultūros sferą kuruojančios vicemerės susitikimą-pokalbį apie kultūros politiką ir valdžios ryšį su žmonėmis.

Po šio susitikimo Kultūros ir meno taryba apsispręs, kokios taktikos toliau laikytis. Meno taryba apsisprendė (laikinai) veikti be lyderių, o sprendimus priimti bendru sutarimu. Pirmasis sprendimas užtikrina, kad (laikinai) neegzistuos formali valdymo struktūra, kuri gali pasiduoti spaudimui; antrasis užtikrina, kad daugumai netektų nusilenkti prieš mažumos valią (dažniausiai išreiškiamą tvarkomis ir taisyklėmis), mažumai nereikia paklusti daugumos diktatui. O tvarkas ir taisykles visais įmanomais būdais ketiname artimiausiu metu koreguoti, kad jos atitiktų šiandienos iššūkius.

Pakeiskime darbotvarkę, ir iš tiesų ateis Nauji metai!

Redas Diržys, Vilmantas Dunderis, Saulius Lampickas, Vytautas Kolesnikovas, Saulė Pinkevičienė, Dainius Platūkis, Gediminas Ryženinas, Loreta Skruibienė, Linas Stankevičius.

 
BALTARUSIJOS MENININKAS J. ILJUŠANKA: „PRISIĖMĖME KALTĘ DĖL TERORO AKTŲ, NES NORIME IŠGELBĖTI ŽMONIŲ GYVYBES” Print
Written by Darius Pocevičius   

 

Baltarusijoje bręsta dar vienas politinis skandalas. Iki šiol mažai kam girdėta Minsko menininkų grupė 2011 m. lapkričio–gruodžio mėn. surengė keletą politiškai angažuotų meno akcijų, nukreiptų prieš A. Lukašenkos režimą, ir šokiravo visuomenę prisimdama atsakomybę už keturis teroro aktus, įvykdytus Baltarusijos teritorijoje 2005–2011 metais. Menininkai ryžosi tokiam drastiškam žingsniui norėdami, pareikšti protestą prieš mirties bausmės taikymą, atkreipti visuomenės dėmesį į sufabrikuotą teismo procesą ir sustabdyti mirties bausmę dviems šios šalies piliečiams Dmitrijui Konovalovui ir Vladislavui Kovaliovui, nuteistiems sušaudyti dėl teroro akto Minsko metropolitene 2011 m. balandžio 11 d.

Read more...
 
KUNST MACHT FREI! Print
Written by Redas Diržys   

Vis labiau linkstu prie prielaidos, kad modernaus meno (o ypatingai šiuolaikinės postmodernios jo mutacijos) sąvoką apibrėžia dvi tendencijos, kurios ėmė kristalizuotis XVIII a. viduryje susikūrus naujai socialinei klasei – buržuazijai. Pirmoji tendencija – liberalizmas (individualizmo rinkos ekonomikos įsigalėjimas), antroji – fašizmas (masių psichologija ir masinė propaganda). Šių dviejų krypčių simbiozė ir pagimdė darinį, kurį šiandien vadiname rimtąja kultūra ir menu.

 

Kol aukštinsime meną, beprasmiška kalbėti ir apie kapitalizmo (žmogaus gebėjimų ir asmeninių savybių fetišizavimo bei suprekinimo), ir apie fašizmo (socialinių santykių estetizavimo, įgalinančio valdžios struktūras priimti sprendimus be jokių argumentų) sunaikinimą.

Read more...
 
DUOMENKASIŲ IR PSICHODARBININKŲ KREIPIMASIS Į TRANSNACIONALINĮ SUVAŽIAVIMĄ TUNISE (01001001010001110) Print
Written by DAMTP   

0

Mes sveikiname šią savaitę prasidedantį transnacionalinį suvažiavimą Tunise.

1

Bet mes nepripažįstame jokių tautinių ar rasinių skirstymų į arabų, afrikiečių ar europiečių problemas, o taip pat kategoriškai atmetame „naujosios Europos“ ar „Arabų pavasario“ idėjas.

0

Mes sveikiname  الثورات  - revoliuciją ir visuotinį tiek dirbančių, tiek bedarbių minčių vahdatą (sąjungą). Mes sveikiname visų vahdato momentų bendradarbiavimą: pradedant nuo Motinos darbo gimdant, ir baigiant darbais mirštant bei jau anapusybėje. Mūsų kovos – tai viena kova. Mes ją matome nuolatinėje tarpusavio pagalboje, kai turintieji prieigą prie išteklių darbininkai paremia tiesiogiai su ištekliais nesusijusius darbininkus.

1

Mes atsiprašome, kad dėl resursų trūkumo negalime dalyvauti Tuniso vahdate.

Read more...
 
DUOKIM GARO, ARBA IRACIONALIĄ ENERGIJĄ – POLITIKON! Print
Written by Evaldas Balčiūnas         Galiu tik pasidžiaugti, kad atidžiai neseku visų Lietuvos respublikos politinių peripetijų. Jos nuobodžios, veidmainiškos ir pagrįstos tiesmuką materialinį interesą bandančiomis nuslėpti „moralinėmis vertybėmis“. Kažin ar verta tikėtis, kad ateinantis politinis sezonas, per kurį respublikos piliečiams bus leista vėl kažką rinkti, bus įdomesnis. 
 

Read more...
 
DAMTP KONGRESAS / ALYTUS 2011 / VISUOTINIS PP [PASIDARYK PATS] MUZIKOS KONCERTAS Print
Written by enarche   

Dim lights Embed Embed this video on your site

 
DAMTP KONGRESAS / ALYTUS 2011 / EITYNĖS PRIEŠ "RIMTĄJĄ" KULTŪRĄ Print
Written by enarche   


Eitynės prieš „rimtąją" kultūrą [tame tarpe ir naktinės mirusiųjų darbininkų sąjungos eitynės-piketas]:


Dim lights Embed Embed this video on your site

 
DAMTP KONGRESAS/ ALYTUS 2011/ W. REICHO ORGONO GAUDYKLĖS Print
Written by enarche   

Rimtosios kultūros griovimo mašina. Wilhelmo Reicho orgono gaudyklės gaudo seksualinę energiją iš kosmoso ir įkrauna šia energija miesto fontaną, kuriuo gali naudotis visi.

Dim lights Embed Embed this video on your site


 
PASAULIO DUOMENKASIŲ IR PSICHODARBININKŲ KONGRESAS [papildyta 2011-08-26] Print
Written by DAMTP   

2011 m. rugpjūčio 22-28 d., Alytus

 

Anjuman Matan Kahneek Aur Amali Karkan (AMKAAK)

DEad WOrkers Union of DAta Miners & Travailleurs Psychique (DEWOU-DAMTP)

2012 Al Wahd Space Time and General Situlogical Strike Organising Committee

All Made-up And Non-existant, Dead and non-Living workers Association (AMANDLA)

Alytus Biennial Reversion into Abolition of Culture And Distribution of its Aberrant Bacillus Right Abroad - Committee (ABRACADABRA-C)

ZCCA-Libušin [while on unlimited strike is fully integrated into DAMTP]

Cambridge Lettrist And Situationist Society (CLASS)

London Psychogeographical Association (LPA)

Tippi Tillvind & Johannes Bergmark [Surrealist Group in Stockholm]
Ben Morea

Dead Revolutionaries Club

Transient Art Strike Biennial Supreme Council of One (London)

Spart Action Group [on strike for period 2009-2012]

Workers Charter Movement (India)

Non Grata (Estonia)

LUNI (Lietuva)

anarchija.lt

MeKuSa

Katsiaryna Samihulina & Yuli Ilyushchanka & Ira Turbina [“Lipovy Tsvet” ir Literatų grupuotė “Q” (Belarus)]

Howard McCalebb [DADAPOST, Berlin]

Jacques Vaché Editorial Group

Disidentas Bacevyčia [Laisves Klinika / Clinique De La Liberte (LT/ FR)]

FJODOR (Croatia)

 

 

Programa

 

Rugpjūčio 22 d., pirmadienis

Atvykimai, susitikimai, laisvo formato diskusijos

 

Rugpjūčio 23 d., antradienis (saviorganizacija, proletarizmas, raidės lygmuo-letrizmas)

Tarptautinė vergų kelio ir vergovės panaikinimo diena – 1791 m. Haičio vergų sukilimui atminti

10.00 – 11.00 – bendras susirinkimas, bendrų principų aptarimas, kongreso programos aptarimas, koregavimai ir tvirtinimas. [Alytaus dailės mokykla]

Read more...
 
DAMTP LAIKRAŠČIO 3 NUMERIS SKIRTAS GEGUŽĖS 1-ĄJAI Print
Written by DAMTP   

Gegužės 1-ąjai skirtas DAMTP laikraščio 3 numeris jau išvydo dienos šviesą - jį galima parsisiųsti čia PDF formatu.

Kitus DAMTP leidinius galima rasti čia.

Visi DAMTP leidiniai situgrafiniai - nei kairė, nei dešinė pusė, nei viršus, nei apačia nėra nustatyti, kiekvienas puslapis gali būti pirmas.

VISUS SVEIKINAME SU GEGUŽĖS PIRMĄJA!

 
KONTRGUGGENHEIMAS: KVIEČIAME ANTRAI PSICHOELEKTRONINEI ATAKAI GEGUŽĖS 2 DIENĄ! Print
Written by DAMTP   

 

Vietoj to, kad stabdytų cinišką darbininkų emigrantų išnaudojimą Sadijato saloje statant naują Guggenheimo muziejaus Abu Dabio filialą, minėto muziejaus ir fondo administracija tęsia savo juodąją misiją toliau psichiškai kolonizuoti milijonų žmonių smegenis visame pasaulyje.

 

Guggenheimo administracija pradėjo parodomąją kampaniją dėl kino menininko Ai Wei Wei išlaisvinimo. Pastarasis pateko į vietos valdžios struktūrų nemalonę dėl eilinių konceptualių manipuliacijų, kurios neturi jokios socialinės prasmės, bet yra komerciškai-ideologiškai pagrindinis cirkuliacinis formatas meno pasaulio burbule, kurio magnatai ilgainiui manipuliuodami galios svertais sukaupia pelną. Kodėl šie „demokratijos“ sargai neparemia tūkstančių kinų darbininkų, lenkiančių nugaras Foxconn korporacijoje? Kodėl šiandieninės meno industrijos funkcionieriai ir menininkais besivadinantys jų sekėjai besėdėdami prie savo kompiuterių (Apple yra Foxconn klientas) pamiršta, kad šių gamybai yra aukojamos šimtų darbininkų gyvybės – pradžiai galime paminėti:

Rao Leqin
Lu Xin
Liu Bing
Sun Danyong
Ma Xiangqian
Tian Yu
Liu Zhijun

Read more...
 
KAM REIKALINGAS LIETUVOS PAVILJONAS VENECIJOS BIENALĖJE? Print
Written by Redas Diržys   

 Įvaizdis: meno brokeris Okwui Enwezor ir idėjų dizaineris Darius Mikšys

 

Šiemet 54-oji Venecijos bienalė ketina siekti ypatingo sąlyčio tarp nacionalinių paviljonų ir tarptautinės parodos, kurios direktorė Bice Curiger šią ambicingą koncepciją žaismingai pavadino ILLUMInations. Ankstesnėse bienalėse, pasak Curiger, minėtas sąlytis arba santykis dažniausiai pasireikšdavo anachronistiškai. Naujos koncepcijos pamatus sustiprina tokiems megalomaniškiems projektams jau įprasti pareiškimai, kuriais saistomasi su ilgamete bienalės tradicija, su pasauline meno istorija (šįkart tai Renesanso tapytojas venecijietis Tintoretto), su šviesa ir netgi ekstaze (sic!), taip pat su elitine auditorija ir šiandieninių meno hierarchijos viršūnių palankumu. Atrodytų, argi blogai, jei pasaulinis meno Olimpas, kurio atitikmuo yra „šviesa ir tiesa“, sukirs rankomis su nacionalinėmis „šviesomis ir tiesomis“? Bet gal ne viskas čia taip šviesu, kaip atrodo iš pirmo – „apšviestųjų nacijų“ (ILLUMInations) apakinto – žvilgsnio?

Read more...
 
ŠALIN GUGGENHEIMUS! Print
Written by DAMTP   

Mes, duomenkasiai ir psichodarbininkai, palaikome Guggenheimo fondo ir muziejų tinklo boikotą, inicijuotą „grupės žymių menininkų, kuratorių, rašytojų ir kitų kultūros veikėjų“ bei reikalaujame besąlygiškai ir tuojau pat nutraukti darbininkų, statančių Gugenheimo muziejaus Abu Dabio filialą Sadijato saloje, išnaudojimą. Be to, žymūs menininkai mums nėra joks pavyzdys (ir juolab ne avangardas, kaip jie gal norėtų save matyti) ir jais sekti neketiname. Vieninteliai, į kuriuos ketiname lygiuotis ir kurių nurodymams paklustume, – tai tie patys išnaudojamieji darbininkai, kurie nėra pakankamai organizuoti, kad pasipriešintų savo pačių išnaudojimui. Tiek „žymūs“ menininkai, tiek Gugenheimo administracija pabrėžtinai atsainiai reagavo į profsąjungų kampanijas Luvre ir tame pačiame Gugenheimo muziejuje – organizacijose, kurios dalyvauja vadinamosios „Laimės salos“ (Jazeera al-Saadiyat) statybose.

 

Valdančioji kapitalistų klasė pradėjo naują Afrikos kolonizavimo frontą – tai rasistinis Afrikos suskirstymas į arabus ir afrikiečius. Sąmoningai ar nesąmoningai Gugenheimo kuluaruose šmirinėjantys menininkai mums tėra šio kolonializmo kolaborantai – dvasiniai kolaborantai. Kilmingasis kapitalistų Gugenheimų klanas buvo vienas iš nacizmo represijų įrankių, kuomet 1937 m., atsiliepdamas į garsiąją nacių „Degeneravusio meno“ kampaniją, jis įsteigė savo fondą. Gugenheimų giminė turtus susikrovė iš karo pramonės savo vario ir geležies kalnakasybos imperijoje, o šiandien ji jau valdo išvystytą duomenkasybos ir psicho (dvasios) produkcijos imperiją, kurią toliau puoselėja (tai akivaizdžiai parodo jų deklaruoti tikslai apie „kritinius socialinių praktikų pasikeitimus“, kuriais buvo bandoma atsakyti į menininkų boikotą, bet iš tiesų jie atskleidė „Human Rights Watch“ organizacijos melą). Būtent šią imperiją mes ir siekiame sugriauti visomis įmanomomis priemonėmis. NATO remiamų Libijos sukilėlių žudomi darbininkai yra tokios pat aukos, kaip ir tie, kuriuos išnaudoja Gugenheimo muziejaus Abu Dabyje statytojai. Menas, greta Darbo ir Karo, tėra vienas iš trialektinio išnaudojimo mechanizmo elementų.

Read more...
 
« StartPrev123NextEnd »

Page 1 of 3